tân sửu 1961 chọn tuổi nào để làm ăn

Nam tuổi Tân Sửu 1961 hợp làm với tuổi nào để công việc thuận lợi

Để biết nam tuổi Tân Sửu 1961 của bạn hợp làm ăn với tuổi nào nhất, để chọn đối tác kinh doanh buôn bán, hợp tác làm ăn, mở cửa hàng công ty,...cha ông ta từ xưa đến nay đều thường xem hai tuổi có hợp tuổi hay không, tuổi mệnh có xung khắc hay

Nữ tuổi Tân Sửu 1961 hợp làm với tuổi nào để công việc thuận lợi

Để biết nữ tuổi Tân Sửu 1961 của bạn hợp làm ăn với tuổi nào nhất, để chọn đối tác kinh doanh buôn bán, hợp tác làm ăn, mở cửa hàng công ty,...cha ông ta từ xưa đến nay đều thường xem hai tuổi có hợp tuổi hay không, tuổi mệnh có xung khắc hay

Người tuổi Tân Sửu 1961 nên hợp tác kinh doanh với tuổi nào?

Tốt nhất là không nên hợp tác, bởi tính cách cả hai đều không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, nếu vẫn muốn hợp tác thì nên phát triển ngành nông nghiệp là tốt nhất. Người tuổi Tân Sửu 1961 trời sinh bản tính cần cù, dù năng lực không cao lắm nhưng lại