Nam tuổi Tân Sửu 1961 hợp với tuổi nào nhất trong tình yêu

Bạn sinh năm Tân Sửu 1961, bạn muốn biết tuổi Kỷ Sửu  hợp với tuổi nào nhất?

Bạn là nam sinh năm Tân Sửu 1961, tình duyên luôn lận đận, bạn muốn tìm hiểu lý do?

Những vấn đề về xem tuổi hợp tình yêu là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Qua sự tìm hiểu chi tiết và sâu sắc nhất, đã cho ra đời phương pháp nghiên cứu tuổi hợp nhau trong tình yêu cho từng tuổi. Dựa trên đường cung mệnh, ngũ hành, quẻ dịch cùng can chi.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1960 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Tí – Địa chi : Sửu => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1963 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1964 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Sửu => Lục Phá Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1969 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1972 Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Sửu => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1973 Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1978 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Sửu => Lục Hại Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1979 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Sửu => Lục Xung Cung : Chấn – Cung : Chấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1981 Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Tân – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1987 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1999 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2000 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Sửu => Lục Phá Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
2008 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Sửu => Lục Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
2009 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2017 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Sửu => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Chấn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *