Tử Vi Nam Tân Sửu

Xem tử vi 2017 cho người tuổi 1961 (Tân Sửu) – Nam mạng

Mồng một tết nên xuất hành hướng Bắc để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 5 đến 7 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ. SAO: Thủy Diệu: Công danh sáng, tiền bạc mỹ mãn: Tốt HẠN: Thiên tinh: Bệnh tật liên quan tới tay chân: Nhẹ VẬN NIÊN: Thứ quy điền: Chuột ở

Xem tử vi 2018 cho người tuổi 1961 (Tân Sửu) – Nam mạng

Nếu như năm nay quý ông có ý định đi làm xa thì nên đi vì năm nay xem tử vi 2018 tuổi quý ông có lộc làm ăn xa. – SAO: Thái Bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ – HẠN: Toàn Tận: Đề phòng tai biến mạch máu: Nhẹ –

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nam

Thời tiền vận của quý ông đã có những thành tựu đáng kể, nên cố gắng duy trì, vì đi vào giai đoạn Trung niên sẽ có nhiều biến động tình cảm, kéo theo phần sự nghiệp. Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Tướng

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Tân Sửu 1961 – Nam mạng

Nếu trong sự làm ăn hay phát triển công danh, bạn nên lựa những tuổi này mà cộng tác hay hợp tác thì có phần tốt đẹp, thâu được những thắng lợi về tài lộc, đó là các tuổi: Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì